telefon

portrait_left
Særlig køreundervisning

Gælder for dig der fået en frakendelse af dit kørekort, inden du har haft det i 3 år.

Særlig køreundervisning skal ikke gennemføres hvis frakendelsen skyldes alkohol. Se da under generhvervelse.

Hvad gør jeg?

Du har, eller vil, modtage et brev fra politiet med en "Ansøgning om Kørekort". Den skal udfyldes (husk dato og underskrift). Du skal herefter gennemføre det der hedder særlig køreundervisning, samt aflægge en teoriprøve og en køreprøve.

Særlig køreundervisning består af:
7 lektioner teori
8 lektioner kørsel

Undervisningen skal strække sig over mindst otte undervisningsdage.

Kontakt gerne køreskolen for nærmere information ang. priser og varighed af forløbet.

 
bottom
Website by BUCHS